Over chatcontrole.nl

Chatcontrole.nl is opgezet door Dr. Chris Onrust, die zich grote zorgen maakt over het plan om vrijwel alle digitale berichten van mensen in de EU te gaan scannen.

Waarom verzet tegen chatcontrole? Als redelijk geïnformeerde tech-nerd begrijp ik:

  • Digitale communicatie is vaak vertrouwelijk, net als offline communicatie. Het schenden van online communicatie is net zo ernstig als het systematisch, zonder verdenking, en zonder rechterlijk bevel afluisteren van wat voor andere vorm van communicatie dan ook.
  • Chatcontrole zou met dit voorstel beginnen met scannen voor bepaalde vormen van criminaliteit. Maar zodra de infrastructuur er is, kan het scannen makkelijk worden uitgebreid. Zet je je in voor het klimaat? Ben je klokkenluider? Kritiek op de regering? Dat kan zo aan de autoriteiten gemeld worden!
  • Nog maar weinig mensen in Nederland weten wat chatcontrole inhoudt. Met deze website wil ik helpen verduidelijken wat chatcontrole is, waarom het slecht is, en wat er tegen gedaan kan worden. Zodat we samen kunnen bijdragen om deze gevaarlijke, zeer schadelijke wet te stoppen.

Deze website is geïnspireerd door vergelijkbare campagnes in Denemarken, Duitsland en Zweden tegen chatcontrole.

Heb je goede ideeën of wil je helpen? Heel graag! Stuur een mailtje op .

Top