Verklaring naar aanleiding van Stop Chatcontrole demonstratie in Amsterdam

Geplaatst op 1 October 2023 ‐ 2 min leestijd

Instantie:

Het team van chatcontrole.nl heeft kennis genomen dat er vandaag bij de Stop Chatcontrole demonstratie in Amsterdam een platform is geboden aan sprekers met covid-ontkennende en extreem-rechtse gezichtspunten. We zijn hierdoor geschokt en teleurgesteld.

Voor alle duidelijkheid, chatcontrole.nl:

  • Is radicaal anti-fascistisch, en duldt geen enkele vorm van extreem-rechts gedachtengoed.
  • Is tegen elke vorm van covid-ontkenning en -bagatellisering. We weten dat er nog dagelijks vele mensen besmet raken met COVID-19, waarvan een deel te maken zal krijgen met langdurige covid (long covid).

Chatcontrole.nl was niet betrokken bij het organiseren van de Stop Chatcontrole demonstratie in Amsterdam; deze werd georganiseerd door de Piratenpartij. Ook waren we niet van te voren op de hoogte van wat er tijdens de demonstratie op het programma zou staan. Zodra dit duidelijk werd, zijn wij direct van de demonstratie vertrokken.

Wel hebben wij in de aanloop naar 1 oktober hier op chatcontrole.nl aankondigingen voor de demonstratie gedeeld. We bieden onze excuses aan, aan iedereen die door onze aankondigingen negatief geraakt is.

Hoe nu verder? We zullen promotiemateriaal voor de Stop Chatcontrole demonstratie van chatcontrole.nl verwijderen. Ook zullen we voortaan vooraf meer informatie vergaren, alvorens we een bepaald initiatief hier zullen aankondigen.

De strijd tegen het chatcontrole-voorstel van de EU is al lastig genoeg. Laten we onze energie niet verspillen door lucht te geven aan extreem rechts.

Chris,
namens het team chatcontrole.nl

Top