Open brief aan Europese landen: zeg nee tegen massasurveillance

Geplaatst op 13 September 2023 ‐ 1 min leestijd

Instantie:

De organisatie Europese Digitale Rechten (EDRi) rapporteert dat inmiddels 87 niet-gouvernementele organisaties een open brief hebben ondertekend naar landen binnen de Europese Unie. Het doel van de brief is om deze landen op te roepen om ‘Nee’ te zeggen tegen het chatcontrole wetsvoorstel van de Europese Commissie.

Ondertekenaars stellen:

“Ondanks de brede zorgen die geuit zijn [over chatcontrole] (…) zijn EU overheiden er totnogtoe niet in geslaagd om de vereiste veranderingen door te voeren om mensenrechten te beschermen, waaronder [het recht op] privacy, vrijheid van meningsuiting, en de onschuldpresumptie”, dat wil zeggen, het principe dat wordt aangenomen dat je onschuldig bent totdat het tegendeel is bewezen.

Lees het hele artikel:

Top