Nationaal Rapporteur: chatcontrole-voorstel heeft meer risico's dan totnogtoe besproken

Geplaatst op 19 September 2023 ‐ 1 min leestijd

Instantie:

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft in een stellingname-artikel uiteen gezet dat zij meer risico’s ziet rondom het chatcontrole-voorstel van de Europese Commissie dan totnogtoe worden besproken. In het bijzonder licht de Rapporteur de volgende zorgen uit:

  1. Een “te groot risico” op een disproportionele schending van het recht op privacy van gebruikers van digitale diensten.
  2. Er worden “ernstige vraagtekens [gesteld] bij de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen”, namelijk het bestrijden van bepaalde vormen van criminaliteit.
  3. Mogelijk toenemende mensenrechtenschennis voor moderatoren van als ‘verdacht’ aangemerkt materiaal als gevolg van het chatcontrole-voorstel is een “veelal onderbelicht punt van kritiek”.

Lees het hele stuk: Position paper - EU verordening ter bestrijding en voorkoming van seksueel misbruik.

Top