Kamer neemt motie aan dat aangenomen moties moeten worden uitgevoerd en veilige communicatie moet worden beschermd

Geplaatst op 18 October 2023 ‐ 3 min leestijd

Instantie:

Vandaag stonden er tijdens een tweeminutendebat betreffende de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) bijeenkomst op 19 en 20 oktober 2023, drie moties gerelateerd aan het chatcontrole-voorstel van de Europese Commissie op het programma.

Eén motie, met het nummer 32317-858, ingediend door Anne Kuik (CDA) en Evert Jan Slootweg (CDA), riep de Tweede Kamer op om “tenminste” communicatiediensten te verplichten om communicatie op hun dienst te scannen op bekend illegaal materiaal—ook als deze communicatie eind-tot-eind versleuteld is.

Als veilige, versleutelde communicatie je lief is, dan weet je nu dus bij welke partij je in ieder geval niet moet zijn.

Motie 32317-858 van Kamerleden Slootweg en Kuik werd verworpen.

Twee andere moties maakten zich juist beiden hard voor veilige, versleutelde communicatie—zei het op net een iets andere manier. Motie nummer 32317-857, ingediend door Wybren van Haga (Groep Van Haga), legde de nadruk op uitsluiten van alle vormen van scannen aan cliëntzijde (client-side scanning in het Engels), dat wil zeggen, het doorlichten van communicatie op het apparaat van de gebruiker zelf. Deze motie:

“… verzoekt de regering niet akkoord te gaan met enig voorstel dat een detectiebevel op basis van Client Side Scanning bevat”.

Motie 32317-857 van kamerlid Van Haga werd ook verworpen.

Een derde motie, nummer 32317-856, werd ingediend door Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz (D66), en mede-ingediend door Marieke Koekkoek (Volt), Nicole Temmink (SP), Lammert van Raan (PvdD), Barbara Kathmann (PvdA), Danai van Weerdenburg (PVV), Stephan van Baarle (DENK), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Freek Jansen (FVD), Lisa van Ginneken (D66) en Pieter Omtzigt (Omtzigt).

Deze motie richtte zich op de verantwoordelijkheid van het kabinet om door de Kamer aangenomen uitspraken uit te voeren, en verzoekt daarenboven tot het beschermen van versleutelde communicatie:

“Constaterende dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer zich middels de motie Van Ginneken c.s., Van Raan c.s. en Van Weerdenburg c.s. tegen het voorstel heeft gekeerd,

Constaterende dat het kabinet demissionair is en het niet uitvoeren van de uitspraken van de Kamer een zwaar beleidsmatige keuze is;

Verzoekt de regering om de motie Van Ginneken c.s. (26 643, nr. 1011) alsnog uit te voeren en niet in te stemmen met het voorstel totdat elk vorm encryptiebedreigende chatcontrol, zoals client-side scanning, uit het voorstel gehaald wordt en anders niet in te stemmen met het voorstel.

Verzoekt tevens niet akkoord te gaan met voorwaardelijke clausule(s) die encryptiebedreigende client side scanning later activeert.”

Motie 32317-856 van kamerlid Dekker c.s. werd aangenomen. Dat betekent dat:

  • Een meerderheid van de Tweede Kamer achter het principe staat dat de (demissionaire) regering door de Kamer aangenomen moties dient uit te voeren.
  • Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter het beschermen van veilige, versleutelde communicatie, en zich uitspreekt tegen maatregelen die dit zouden kunnen ondermijnen. Waaronder het chatcontrole-voorstel van de Europese Commissie.

Online meld Kamerlid Dekker echter:

“Helaas blijkt uit het debat dat het kabinet niet echt naar ons wil luisteren en voor de derde keer een aangenomen motie naast zich neerlegt.”

Het is een belediging van de democratie in Nederland dat het uitvoeren van door een meerderheid in de Kamer aangenomen moties überhaupt tot een vraagstuk verworden is.

Top