Finland keurt chatcontrole-voorstel in huidige vorm af

Geplaatst op 13 October 2023 ‐ 2 min leestijd

Instantie:

In Finland heeft een commissie zich uitgesproken tegen het chatcontrole-voorstel van de Europese Commissie in de huidige vorm, zo bericht de Finse Staatscourant. De commissie stelt:

“(9) Het Constitutioneel Comité is van mening dat de verordening inzake het voorgestelde opsporingsbevel niet in zijn huidige vorm moet worden goedgekeurd (…). De Commissie Staatsrecht stelt onder meer dat inmenging in de geheimhouding van een vertrouwelijk bericht zo gericht en beperkt mogelijk moet zijn (paragraaf 5). De Commissie Staatsrecht vestigt tevens de aandacht op het feit dat de voorgestelde regeling zich zou concentreren op de inhoud van de communicatie en de minimumcriteria voor het gebruik van de op basis van het opsporingsbevel gebruikte technologie onduidelijk zou laten. Het voorstel brengt ook veel rechtsonzekerheid met zich mee (…)”.

Ook wijst de commissie op het feit dat het bijzonder problematisch zou zijn om, zoals chatcontrole zou vereisen, anoniem dienstengebruik te bemoeilijken:

“(10) De grote commissie vestigt ook de aandacht op het feit dat de eis die in de verordening wordt gesteld om de identiteit van alle netwerkgebruikers te verifiëren om leeftijdsgrenzen af te dwingen, bijvoorbeeld de positie van dissidenten, mensenrechtenactivisten, klokkenluiders van misstanden en vervolgde minderheden, wat in veel gevallen om veiligheidsredenen anoniem gebruik van het netwerk vereist. De grote commissie benadrukt dat er om deze reden alternatieve technische oplossingen moeten worden ontwikkeld voor het monitoren van leeftijdsgrenzen.”

Lees de gehele verklaring:

Top