Europese Commissie vraagt verlenging van chatcontrole 1.0 aan

Geplaatst op 30 November 2023 ‐ 2 min leestijd

Instantie:

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om de nu actieve ‘chatcontrole 1.0’-wetgeving te verlengen. Het gaat hierbij om Verordening (EU) 2021/1232 van het Europees Parlement en de Raad. Met Verordening (EU) 2021/1232 wordt tijdelijk afgeweken van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad, welke gaat over privacy, de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in elektronische communicatie. Deze tijdelijke afwijking is op dit moment van kracht en zou op 3 augustus 2024 aflopen.

In haar toelichting waarom het nodig zou zijn om langer af te wijken van haar eigen richtlijnen omtrent privacy, de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt de Commissie:

“De inter-institutionele onderhandelingen over de voorgestelde langetermijnverordening [dat wil zeggen, chatcontrole 2.0] zijn nog niet afgerond en het is onzeker of deze zullen worden afgerond voordat de langetermijnverordening in werking zal treden en van toepassing zal zijn voordat de interimverordening afloopt. Daarom is het noodzakelijk om via dit voorstel een beperkte tijdverlenging van de interim-verordening in te voeren, om de voortzetting van bovengenoemde vrijwillige activiteiten mogelijk te maken gedurende een periode die voldoende lang is om de interinstitutionele onderhandelingen over de langetermijnverordening te kunnen afronden.”

Met andere woorden, de Europese Commissie wil niet dat er tussen nu en het door hen beoogde invoeren van chatcontrole 2.0 ook maar één dag zou zijn waarop bepaalde online-dienstenaanbieders niet ‘vrijwillig’ de online communicatie van mensen in de EU in de gaten zouden mogen houden en hierover aan de Europese autoriteiten en politie rapporteren.

Europarlementariër Patrick Breyer noemt het verzoek om verlenging een “bekennen van falen” door de Europese Commissie, in het bijzonder van Eurocommissaris Ylva Johansson.

Lees de volledige voorsteltekst:

Top