Campagne om Apple's versleuteling te verzwakken aangedreven door goed gefinancierde pressiegroep

Geplaatst op 1 October 2023 ‐ 3 min leestijd

Instantie:

Sinds begin dit jaar oefent een nieuwe pressiegroep druk uit op het bedrijf Apple om de versleuteling van diens diensten te verzwakken. Het gaat hier om het Heat Initiative (‘Hitte-initiatief’). Onderzoek door Sam Biddle in The Intercept laat zien dat het Heat Initiative gefinancierd wordt door een controversieel netwerk van veelal anonieme groepen en miljardair-filantropen die de privacy van mensen pogen te ondermijnen.

Het Heat Initiative, zo laat Biddle zien, is een project van de Hopewell stichting, welke vaak stilletjes geld en politieke wensen van miljardairs een bepaalde richting op stuurt. Het Heat Initiative ontving geld van onder meer de Oak Foundation (‘Stichting Eik’); een stichting die toevallig ook al eerder een kwart miljoen ($250.000) doneerde om binnen wetgeving in de Europese Unie de bescherming van eind-tot-eind versleuteling te verzwakken.

Aan het hoofd van het Heat Initiative staat Sarah Gardner, die eerder werkte bij Thorn. Techbedrijf Thorn is nu al jaren bezig is met kernfiguren binnen de Europese Commissie te lobbyen om het chatcontrole-voorstel voor het doorlichten van alle digitale communicatie aangenomen te krijgen.

Biddle wijst er ook op dat, hoewel de argumenten om versleuteling te verzwakken recent weer wat zijn verschoven van “Voorkom terrorisme!” naar “Bescherm de kinderen!”, het nog steeds gaat om dezelfde, bekende ‘versleutelingenoorlogen’ van weleer ↗︎:

“De decennialange politieke en technologische campagne om encryptie te verminderen omwille van de openbare veiligheid—die bekend staat als de ‘versleutelingsoorlogen’—is de afgelopen jaren verschoven van het aanwakkeren van de angst voor terroristen die in het geheim chatten naar kindermisbruikers die het politietoezicht ontwijken. Ongeacht het onderwerp wordt er een strijd gevoerd tussen degenen die denken dat privacy een absoluut recht is en degenen die vinden dat privacy moet worden ingeperkt voor ruimer toezicht door handhavings- en inlichtingendiensten.”

Professor in cryptografie Matthew Green, die zich ook al eerder uitsprak tegen het chatcontrole-voorstel van de Europese Commissie, merkt in het artikel op:

“Ik voel me er ongemakkelijk bij wanneer anonieme rijke mensen met heimelijke plannen dit soort enorme inbreuken op onze privacy opdringen (…). Er zijn enorme gevolgen voor de nationale veiligheid en voor de privacy van consumenten tegenover bedrijven. Er zijn genoeg ongure redenen waarom mensen deze technologie er door willen duwen, die niets met de bescherming van kinderen te maken hebben.”

Green plaatst de pogingen om Apple ertoe aan te zetten de privébestanden van iPhone-bezitters door te lichten in een breder perspectief. Het gaat om een bredere beweging tegen versleuteling.

Rechten die nog niet zo lang geleden als vanzelfsprekend werden beschouwd—bijvoorbeeld het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of de vertrouwelijkheid van privécommunicatie—dreigen nu te worden ondermijnd. Zo stelt Green:

“We moeten een aantal principes hebben over wat we wel en niet willen opgeven om zelfs weerzinwekkende misdaad te bestrijden (…). Deze voorstellen geven alles op.”

Lees het gehele artikel:

Top